راهنمای مادران و بچه داری


اصول کم کردن وزن پس از زایمان

در دوران بارداری وزن قابل توجهی به بدن شما افزوده می‌شود. اگر بخواهید که از این وزن اضافی رهایی یابید، باید با اصول مشخصی وزن کم کنید. بدن شما برای بهبود یافتن به زمان نیاز دارد. بنابراین پزشک شما احتمالاً توصیه نخواهد کرد که بلافاصله بعد از زایمان وزن کم کنید یا رژیم بگیرید.