راهنمای مادران و بچه داری


تقویت موی مادر در دوران بارداری

در دوران بارداری، بدن شما تغییرات بسیار زیادی را پشت سر خواهد گذاشت و در همه چیز از جمله غذا، اندازه لباس و غیره تاثیر می‌گذارد! یکی از این تغییرات هم در موی مادران باردار اتفاق می‌افتد.

کرونا در بارداری به جنین آسیب می‌زند؟

امروزه که همه با بیماری کرونا درگیر هستند و در حال حاضر به یکی از بزرگترین نگرانی‌ها تبدیل شده است. اما مسئله‌ی اصلی که ذهن بسیاری از مادران را به خود درگیر کرده است این است که اگر زن باردار در دوران بارداری به بیماری کرونا دچار شود، این ویروس به جنین نیز آسیب می‌زند؟