راهنمای مادران و بچه داری


6 راه برای پرورش خلاقیت در کودکان

اغلبِ مردم تصور می کنند که خلاقیت امری ذاتی است و کودکان آنها یا از بدو تولد خلاق هستند و یا خیر: درست همانطور که اغلبِ کودکان به یک اندازه باهوش نیستند، همه نیز به یک اندازه خلاق نیستند.

روش های تقویت ذهن کودک

کدام والدینی را می‌شناسید که نخواهند فرزندشان فرد بسیار موفق باشد؟ همگی ما تصور‌ می‌کنیم داشتن ذهنی قوی نیازمند معجزه و یا ژن خوب است. اما تحقیقات علمی نشان می‌دهد این کار ساده‌تر از داستان‌هاست!