راهنمای مادران و بچه داری


روش‌های مفید در تربیت کودکان

بسیاری از والدین فکر می‌کنند همین که مطمئن شوند کودکشان تکالیف مدرسه‌اش را انجام می‌دهد، نمرات خوبی کسب می‌کند یا وظایفش را به درستی انجام می‌دهد؛ والدین خوبی هستند و وظیفه خود را در قبال فرزندانشان به درستی انجام داده‌اند.

روش‌های کنترل خشم کودکان

گاهی اوقات کودکان برای مسائلی مانند نداشتن غذای مورد علاقه در میان وعده یا دعواکردن با یک همبازی بر سر اسباب بازی، عصبانی می‌شوند. والدین هم ممکن است کودک را به خاطر رفتار نامعقول و خشم خود به اتاق خود بفرستند یا به او فریاد بزنند که از عصبانیت دست بکشد.