فروشگاه نازدونه

آدرینا ساقدار کف مشکی 22 تا 30

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • جدول سایز آدرینا
 • سایز 22 اندازه کف داخلی کفش 14 سانتی متر
 • سایز 23 اندازه کف داخلی کفش 14.50 سانتی متر
 • سایز 24 اندازه کف داخلی کفش 15 سانتی متر
 • سایز 25 اندازه کف داخلی کفش 15.50 سانتی متر
 • سایز 26 اندازه کف داخلی کفش 15.80 سانتی متر
 • سایز 27 اندازه کف داخلی کفش 16 سانتی متر
 • سایز 28 اندازه کف داخلی کفش 16.50 سانتی متر
 • سایز 29 اندازه کف داخلی کفش 17 سانتی متر
 • سایز 30 اندازه کف داخلی کفش 17.50 سانتی متر
 • سایز 31 اندازه کف داخلی کفش 18 سانتی متر
 • پاخور شیک
 • چسبی
 • زیره نرم و انعطاف پذیر