فروشگاه نازدونه
20٪ تخفیف

سیسمونی تیکه باز نوزادی Tom پسرانه N.B

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
زمان باقی مانده تا پایان فروش ویژه
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتو
  28
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  18
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  31
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  19
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  32
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  21
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتویی
  34
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  24
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • دور سینه
  38
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  40
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 2
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  44
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 3
 • قد بلوز
  36
 • دور سینه
  48
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 4
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  52
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 5
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  54
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 6
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  58
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  21
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 2
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  24
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  26
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 4
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  28
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 5
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  30
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 6
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  58
 • قد آستین
  31
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  35
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  40
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  42
 • دور
  42
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  50
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  36
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  21
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  50
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  29
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  27
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  29
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  34
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی - سایز 4
 • قد رکابی
  38
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی - سایز 5
 • قد رکابی
  40
 • دور سینه
  52
 • تیکه رکابی - سایز 6
 • قد رکابی
  42
 • دور سینه
  56
 • تیکه رکابی بادی - سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  36
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور
  44
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 4
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی بادی - سایز 5
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  49
 • دور سینه
  52
 • تیکه رکابی بادی - سایز 6
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  52
 • دور سینه
  58
 • تیکه سرهمی - سایز 0
 • قد تا مچ
  42
 • قد تا فاق
  29
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  18
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد تا مچ
  46
 • قد تا فاق
  32
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  20
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد تا مچ
  51
 • قد تا فاق
  34
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  22
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  30
 • بلندی فاق
  15
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  35
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  38
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  42
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  43
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  44
 • تیکه شلوار - سایز 4
 • قد شلوار
  46
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  46
 • تیکه شلوار - سایز 5
 • قد شلوار
  52
 • بلندی فاق
  19
 • دور کمر
  50
 • تیکه شلوار - سایز 6
 • قد شلوار
  55
 • بلندی فاق
  20
 • دور کمر
  52
 • تیکه شورت پادار - سایز 0
 • قد شورت
  20
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  38
 • تیکه شورت پادار - سایز 1
 • قد شورت
  21
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت پادار - سایز 2
 • قد شورت
  21
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  42
 • تیکه شورت پادار - سایز 3
 • قد شورت
  21
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  44
 • تیکه شورت پادار - سایز 4
 • قد شورت
  24
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  46
 • تیکه شورت پادار - سایز 4
 • قد شورت
  21
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت پادار - سایز 5
 • قد شورت
  22
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  42
 • تیکه شورت پادار - سایز 6
 • قد شورت
  23
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  44
 • تیکه کلاه گرد - سایز 0
 • دور سر
  30
 • قد کلاه
  12
 • تیکه کلاه گرد - سایز 1
 • دور سر
  34
 • قد کلاه
  13
 • تیکه کلاه گرد - سایز 2
 • دور سر
  36
 • قد کلاه
  14
 • تیکه کلاه گرد - سایز 3
 • دور سر
  40
 • قد کلاه
  15
 • تیکه کلاه گرد - سایز 4
 • دور سر
  42
 • قد کلاه
  15
 • تیکه کلاه گرد - سایز 1
 • دور سر
  34
 • قد کلاه
  13
 • تیکه کلاه بندی - سایز 0
 • دور سر
  30
 • تیکه دستکش - سایز 0
 • قد دستکش
  9
 • تیکه دستکش - سایز 0
 • قد دستکش
  9
 • تیکه رامپر - سایز 1
 • قد رامپر
  40
 • قد تا فاق
  30
 • دور سینه
  42
 • تیکه رامپر - سایز 2
 • قد رامپر
  42
 • قد تا فاق
  32
 • دور سینه
  46
 • تیکه رامپر - سایز 3
 • قد رامپر
  40
 • قد تا فاق
  33
 • دور سینه
  42
 • تیکه شورت‌پادار‌نواردار - سایز 3
 • قد شورت
  22
 • بلندی فاق
  14
 • دور کمر
  42
 • تیکه شورت‌پادار‌نواردار - سایز 4
 • قد شورت
  25
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  46
 • تیکه شورت‌پادار‌نواردار - سایز 5
 • قد شورت
  28
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  48
 • تیکه شورت‌پادار‌نواردار - سایز 6
 • قد شورت
  31
 • بلندی فاق
  20
 • دور کمر
  50
 • تیکه پیشبند - سایز 0
 • طول و عرض
  16.18
 • سایر مشخصات
 • کیفیت و دوخت عالی
 • سرهمی سایز 0 جوراب ندارد.
 • بالاترین سطح کیفی پارچه در بازار ایران
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید  نظرات کاربران (1 دیدگاه)
  • adrian safari

   هرچقدر از زیبایی و جنس این طرح بگم کم گفتم.قطعا شیکترین سرویس باز که تو کل بازار دیدم همینه. ممنون از نازدونه عزیز بخاطر تنوع بسیار بالا و کیفیت عالی در اجناس
  ارسال دیدگاه ( برای ارسال دیدگاه جدید وارد شوید )