فروشگاه نازدونه

سیسمونی تیکه باز نوزادی لنگر C.T

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتو
  27
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  20
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  28
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  22
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  32
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  23
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتو
  34
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  26
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  27
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  32
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  35
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  33
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  35
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  45
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  32
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  35
 • دور سینه
  43
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور
  45
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  32
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  18
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  36
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  20
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  37
 • دو
  47
 • قد آستین
  21
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  51
 • قد آستین
  23
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  36
 • دور کمر
  36
 • بلندی فاق
  20
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  39
 • دور کمر
  38
 • بلندی فاق
  21
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  42
 • دور کمر
  40
 • بلندی فاق
  22
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  46
 • دور کمر
  42
 • بلندی فاق
  21
 • تیکه شلوار - سایز 4
 • قد شلوار
  47
 • دور کمر
  44
 • بلندی فاق
  22
 • تیکه شلوار - سایز 5
 • قد شلوار
  51
 • دور کمر
  48
 • بلندی فاق
  24
 • تیکه شلوار - سایز 6
 • قد شلوار
  54
 • دور کمر
  52
 • بلندی فاق
  25
 • تیکه شورت پادار - سایز 0
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  36
 • بلندی فاق
  17
 • تیکه شورت پادار - سایز 1
 • قد شورت
  23
 • دور کمر
  38
 • بلندی فاق
  19
 • تیکه شورت پادار - سایز 2
 • قد شورت
  25
 • دور کمر
  40
 • بلندی فاق
  20
 • تیکه شورت پادار - سایز 3
 • قد شورت
  26
 • دور کمر
  42
 • بلندی فاق
  21
 • تیکه شورت پادار - سایز 4
 • قد شورت
  29
 • بلندی فاق
  22
 • دور کمر
  44
 • تیکه شورت پادار - سایز 5
 • قد شورت
  32
 • بلندی فاق
  23
 • دور کمر
  46
 • تیکه شورت پادار - سایز 6
 • قد شورت
  34
 • بلندی فاق
  24
 • دور کمر
  47
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  42
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  43
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 2
 • قد بلوز
  30
 • دور کمر
  46
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  50
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 4
 • قد بلوز
  36
 • دور سینه
  52
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 5
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  56
 • تیکه بلوز آستین کوتاه - سایز 6
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  60
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 0
 • قد بلوز
  25
 • دور سینه
  43
 • قد آستین
  18
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  20
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 2
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  47
 • قد آستین
  21
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 3
 • قد بلوز
  34
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  24
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 4
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  26
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 5
 • قد بلوز
  39
 • دور سینه
  56
 • قد آستین
  30
 • تیکه بلوز آستین بلند - سایز 6
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  62
 • قد آستین
  34
 • تیکه سرهمی - سایز 0
 • قد تا مچ
  38
 • قد تا فاق
  25
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  18
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد تا مچ
  40
 • قد تا فاق
  26
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  19
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد تا مچ
  43
 • قد تا فاق
  27
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  20
 • سایر مشخصات
 • تنخور فوق العاده زیبا و خاص
 • بدلیل متفاوت بودن تولیدی ها اختلاف 1 الی 3 سانت در سانت های وارد شده وجود دارد.

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید