فروشگاه نازدونه

سیسمونی تیکه باز نوزادیP.S sunny

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتو
  24
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  21
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  27
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  24
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  30
 • دور سینه
  43
 • قد آستین
  26
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتو
  33
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  28
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 0
 • قد بلوز
  25
 • دور سینه
  36
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  39
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  45
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  37
 • قد آستین
  20
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  39
 • قد آستین
  23
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  25
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  45
 • قد آستین
  28
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زی
  43
 • دور سینه
  45
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  35
 • دور سینه
  43
 • قد آستین
  21
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  45
 • قد آستین
  23
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  25
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  49
 • قد آستین
  28
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  27
 • دور سینه
  39
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  29
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  34
 • دور سینه
  49
 • تیکه رکابی بادی - سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  49
 • تیکه سرهمی - سایز 0
 • قد تا مچ
  37
 • دور سینه
  46
 • قد تا فاق
  28
 • قد آستین
  18
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد تا مچ
  46
 • دور سینه
  52
 • قد تا فاق
  32
 • قد آستین
  20
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد تا مچ
  51
 • دور سینه
  53
 • قد تا فاق
  34
 • قد آستین
  22
 • تیکه سرهمی - سایز 3
 • قد تا مچ
  56
 • دور سینه
  54
 • قد تا فاق
  38
 • قد آستین
  25
 • تیکه شورت عینکی - سایز 0
 • قد شورت
  17
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت عینکی - سایز 1
 • قد شورت
  18
 • دور کمر
  42
 • تیکه شورت عینکی - سایز 2
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  46
 • تیکه شورت عینکی - سایز 3
 • قد شورت
  22
 • دور کمر
  48
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  39
 • دور کمر
  38
 • بلندی فاق
  18
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  40
 • دور کمر
  40
 • بلندی فاق
  18
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  44
 • دور کمر
  42
 • بلندی فاق
  19
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  49
 • دور کمر
  44
 • بلندی فاق
  20
 • تیکه شلوار چاپی - سایز 0
 • قد شلوار
  31
 • دور کمر
  34
 • بلندی فاق
  15
 • تیکه شلوار چاپی - سایز 1
 • قد شلوار
  35
 • دور کمر
  38
 • بلندی فاق
  17
 • تیکه شلوار چاپی - سایز 2
 • قد شلوار
  39
 • دور کمر
  40
 • بلندی فاق
  18
 • تیکه شلوار چاپی - سایز 3
 • قد شلوار
  42
 • دور کمر
  42
 • بلندی فاق
  19
 • تیکه کلاه - سایز 1
 • قد کلاه
  26
 • دور سر
  30
 • تیکه کلاه - سایز 2
 • قد کلاه
  31
 • دور سر
  34
 • تیکه پیشبند - سایز 0
 • طول . عرض
  17.17
 • تیکه شلوارچاپی‌مچ‎سفید - سایز 0
 • قد شلوار
  31
 • دور کمر
  34
 • بلندی فاق
  16
 • تیکه شلوارچاپی‌مچ‎سفید - سایز 1
 • قد شلوار
  34
 • دور کمر
  36
 • بلندی فاق
  17
 • تیکه شلوارچاپی‌مچ‎سفید - سایز 2
 • قد شلوار
  38
 • دور کمر
  38
 • بلندی فاق
  19
 • تیکه شلوارچاپی‌مچ‎سفید - سایز 3
 • قد شلوار
  40
 • دور کمر
  42
 • بلندی فاق
  20
 • تیکه دستکش - سایز 0
 • قد دستکش
  9
 • تیکه رامپر - سایز 0
 • قد رامپر
  37
 • قد تا فاق
  32
 • دور سینه
  46
 • تیکه رامپر - سایز 1
 • قد رامپر
  40
 • قد تا فاق
  35
 • دور سینه
  47
 • تیکه رامپر - سایز 2
 • قد رامپر
  43
 • قد تا فاق
  38
 • دور سینه
  50
 • تیکه رامپر - سایز 3
 • قد رامپر
  45
 • قد تا فاق
  37
 • دور سینه
  53
 • تیکه رکابی‌چاپی - سایز 0
 • قد رکابی
  26
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی‌چاپی - سایز 2
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی‌چاپی - سایز 3
 • قد رکابی
  34
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی‌بادی‌چاپی - سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی‌بادی‌چاپی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی‌بادی‌چاپی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی‌بادی‌چاپی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  49
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی‌چاپی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  39
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی‌چاپی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  47
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی‌چاپی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  50
 • سایر مشخصات
 • نرم و لطیف
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • جنس سوپر پنبه لاکرا
 • طرح چاپی
 • توجه کنید فقط سایز صفر سرهمی جوراب دارد.
 • دارای اختلاف 2 الی 3 سانت نسبت به سانت درج شده
 • لبه ی آستین بلوز آستین کوتاه مطابق عکس میکس می باشد

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید  نظرات کاربران (2 دیدگاه)
  • رضوان محمدی

   بسیار زیباست، رنگای خوشگلی داره، برشش خیلی خوبه و جنسش هم خوب و لطیفه
  • سعیده بیاتی

   واسه دو سه سالم بیارین خوشگلاتون همه کوچیکن که ????
  ارسال دیدگاه ( برای ارسال دیدگاه جدید وارد شوید )