فروشـگاه اینتـرنتـی نــازدونــه
فروشگاه نازدونه

سرویس تیکه باز نوزادی Dog قواره دار hs

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  29
 • دور سینه
  42
 • قد آستین رگلان (قد آستین از یقه گرفته شده)
  22
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  32
 • دور سینه
  44
 • قد آستین رگلان (قد آستین از یقه گرفته شده)
  25
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتو
  34
 • دور سینه
  48
 • قد آستین رگلان (قد آستین از یقه گرفته شده)
  26
 • تیکه مانتویی - سایز 4
 • قد مانتو
  36
 • دور سینه
  52
 • قد آستین رگلان (قد آستین از یقه گرفته شده)
  29
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  40
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  34
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 4
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 5
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 6
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 7
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  56
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  19
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  21
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 4
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  25
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 5
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  28
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 6
 • قد بلوز
  39
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  31
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 7
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  56
 • قد آستین
  32
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  40
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  48
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  48
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 6
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  51
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 7
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  53
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا ز یر دکمه
  38
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  20
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  50
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  29
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 6
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  52
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  30
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 7
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  55
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  32
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  28
 • دور سینه
  36
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  29
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  32
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی - سایز 4
 • قد رکابی
  34
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  36
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی بادی - سایز 4
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی بادی - سایز 5
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  49
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 6
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  51
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی بادی - سایز 7
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  55
 • دور سینه
  52
 • تیکه شورت پادار - سایز 1
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  32
 • تیکه شورت پادار - سایز 2
 • قد شورت
  21
 • دور کمر
  34
 • تیکه شورت پادار - سایز 3
 • قد شورت
  22
 • دور کمر
  36
 • تیکه شورت پادار - سایز 4
 • قد شورت
  25
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 1
 • قد شلوار
  37
 • دور کمر
  32
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 2
 • قد شلوار
  41
 • دور کمر
  34
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 3
 • قد شلوار
  44
 • دور کمر
  36
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 4
 • قد شلوار
  50
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 5
 • قد شلوار
  53
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 6
 • قد شلوار
  57
 • دور کمر
  42
 • تیکه شلوار جیب دار - سایز 7
 • قد شلوار
  58
 • دور کمر
  44
 • تیکه پیشبند - سایز 0
 • عرض . طول
  19.18
 • تیکه کلاه - سایز 1
 • اندازه دور سر
  36
 • تیکه کلاه - سایز 2
 • اندازه دور سر
  38
 • سایر مشخصات
 • تن پوش شیک و زیبا
 • جنس سوپر پنبه لاکرا
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • لطفا توجه شود قواره این سرویس تیکه باز بزرگ است.