فروشگاه نازدونه

سیسمونی تیکه باز نوزادی کارن p.s

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه شورت‌عینکی - سایز 0
 • قد شورت
  17
 • دور کمر
  34
 • تیکه شورت‌عینکی - سایز 1
 • قد شورت
  18
 • دور کمر
  36
 • تیکه شورت‌عینکی - سایز 2
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت‌عینکی - سایز 3
 • قد شورت
  21
 • دور کمر
  42
 • تیکه آستین‌کوتاه‌فرشته - سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین‌کوتاه‌فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  40
 • تیکه آستین‌کوتاه‌فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین‌کوتاه‌فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  27
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  29
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  33
 • دور سینه
  48
 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتویی
  25
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  21
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتویی
  28
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  24
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتویی
  32
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  26
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتویی
  34
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  28
 • تیکه پیشبند - سایز 0
 • قد پیشبند
  17
 • طول و عرض
  17.17
 • تیکه آستین‌بلند‌فرشته - سایز 0
 • قد بلوز
  25
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  22
 • تیکه کلاه - سایز 1
 • قد کلاه
  13
 • دور سر
  30
 • تیکه کلاه - سایز 2
 • قد کلاه
  14
 • دور سر
  32
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 0
 • قد لباس تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 1
 • قد لباس تا زیر دکمه
  39
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 2
 • قد لباس تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  48
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 3
 • قد لباس تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  50
 • تیکه رامپر - سایز 0
 • قد رامپر
  38
 • قد تا فاق
  33
 • دور سینه
  47
 • تیکه رامپر - سایز 1
 • قد رامپر
  41
 • قد تا فاق
  36
 • دور سینه
  48
 • تیکه رامپر - سایز 2
 • قد رامپر
  43
 • قد تا فاق
  38
 • دور سینه
  50
 • تیکه رامپر - سایز 3
 • قد رامپر
  45
 • قد تا فاق
  39
 • دور سینه
  53
 • تیکه رکابی بادی - سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  48
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد سرهمی
  47
 • قد تا فاق
  31
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  21
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد سرهمی
  52
 • قد تا فاق
  35
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  22
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  38
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  40
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  43
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  42
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  45
 • بلندی فاق
  19
 • دور کمر
  44
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 0
 • قد شلوار
  31
 • بلندی فاق
  16
 • دور کمر
  34
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 1
 • قد شلوار
  36
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  36
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 2
 • قد شلوار
  40
 • بلندی فاق
  20
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 3
 • قد شلوار
  44
 • بلندی فاق
  21
 • دور کمر
  40
 • سایر مشخصات
 • جنس سوپر پنبه لاکرا

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید