فروشگاه نازدونه
20٪ تخفیف

سیسمونی تیکه باز نوزادی گوزن N.B

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
زمان باقی مانده تا پایان فروش ویژه
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتویی
  28
 • قد آستین
  18
 • دور سینه
  44
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتویی
  30
 • قد آستین
  20
 • دور سینه
  46
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتویی
  31
 • قد آستین
  22
 • دور سینه
  48
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 0
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  40
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 1
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  42
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  48
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  50
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 4
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  52
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 5
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  56
 • تیکه بلوز‌آستین‌کوتاه - سایز 6
 • قد بلوز
  43
 • دور سینه
  58
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • قد آستین
  21
 • دور سینه
  42
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • قد آستین
  23
 • دور سینه
  44
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • قد آستین
  24
 • دور سینه
  46
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  25
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 4
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  27
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 5
 • قد بلوز
  40
 • قد آستین
  55
 • دور سینه
  30
 • تیکه بلوز‌آستین‌بلند - سایز 6
 • قد بلوز
  42
 • قد آستین
  59
 • دور سینه
  31
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 0
 • قد تا زیر دکمه
  36
 • دور سینه
  40
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 1
 • قد تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 2
 • قد تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  45
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 3
 • قد تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  48
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 4
 • قد تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 5
 • قد تا زیر دکمه
  50
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین‌بلند‌بادی - سایز 0
 • قد تا زیر دکمه
  36
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین‌بلند‌بادی - سایز 1
 • قد تا زیر دکمه
  39
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  23
 • تیکه آستین‌بلند‌بادی - سایز 2
 • قد تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  47
 • قد آستین
  25
 • تیکه آستین‌بلند‌بادی - سایز 3
 • قد تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین‌بلند‌بادی - سایز 4
 • قد تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  51
 • قد آستین
  28
 • تیکه آستین‌بلند‌بادی - سایز 5
 • قد تا زیر دکمه
  48
 • دور سینه
  53
 • قد آستین
  29
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  27
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  29
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  35
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی - سایز 4
 • قد رکابی
  37
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی - سایز 5
 • قد رکابی
  40
 • دور سینه
  54
 • تیکه رکابی - سایز 6
 • قد رکابی
  42
 • دور سینه
  56
 • تیکه رکابی بادی - سایز 0
 • قد تا زیر دکمه
  35
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی بادی - سایز 4
 • قد تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی بادی - سایز 5
 • قد تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  54
 • تیکه رکابی بادی - سایز 6
 • قد تا زیر دکمه
  51
 • دور سینه
  58
 • تیکه سرهمی - سایز 0
 • قد سرهمی
  42
 • قد تا فاق
  28
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  17
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد سرهمی
  47
 • قد تا فاق
  30
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  20
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد سرهمی
  52
 • قد تا فاق
  33
 • دور سینه
  56
 • قد آستین
  21
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  30
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  34
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  39
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  42
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  42
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  46
 • تیکه شلوار - سایز 4
 • قد شلوار
  47
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  48
 • تیکه شلوار - سایز 5
 • قد شلوار
  50
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  50
 • تیکه شلوار - سایز 6
 • قد شلوار
  54
 • بلندی فاق
  19
 • دور کمر
  52
 • تیکه شورت - سایز 0
 • قد شورت
  16
 • دور کمر
  20
 • تیکه شورت - سایز 1
 • قد شورت
  17
 • دور کمر
  21
 • تیکه شورت - سایز 2
 • قد شورت
  19
 • دور کمر
  22
 • تیکه شورت - سایز 3
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  23
 • تیکه شورت پادار - سایز 3
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت پادار - سایز 4
 • قد شورت
  23
 • دور کمر
  46
 • تیکه شورت پادار - سایز 5
 • قد شورت
  24
 • دور کمر
  48
 • تیکه شورت پادار - سایز 6
 • قد شورت
  25
 • دور کمر
  50
 • تیکه کلاه‌نقاب‌دار - سایز 1
 • دور سر
  36
 • تیکه کلاه‌نقاب‌دار - سایز 2
 • دور سر
  38
 • تیکه کلاه‌نقاب‌دار - سایز 3
 • دور سر
  40
 • تیکه کلاه‌نقاب‌دار - سایز 4
 • دور سر
  42
 • تیکه کلاه‌نقاب‌دار - سایز 5
 • دور سر
  44
 • تیکه پیشبند - سایز 0
 • قد پیشبند
  16
 • تیکه دستکش - سایز 0
 • قد دستکش
  8
 • سایر مشخصات
 • کیفیت و دوخت عالی
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • اختلاف 1 الی 2 سانت در سایز وجود دارد

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید