فروشگاه نازدونه

کتونی هلوگرامی پر 25 تا 30

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع
  • جدول سایز کتونی هلوگرامی پر
  • سایز 25 اندازه کف داخلی کفش 15.50 سانتی متر
  • سایز 26 اندازه کف داخلی کفش 16 سانتی متر
  • سایز 27 اندازه کف داخلی کفش 16.50 سانتی متر
  • سایز 28 اندازه کف داخلی کفش 17 سانتی متر
  • سایز 29 اندازه کف داخلی کفش 17.50 سانتی متر
  • سایز 30 اندازه کف داخلی کفش 18 سانتی متر
  • سایر مشخصات
  • پاخور شیک
  • بند چسب