فروشگاه نازدونه

کالج قفلی 25 تا 37

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع
 • جدول سایز کالج قفلی
 • سایز 25 اندازه کف داخلی کفش 17.50 سانتی متر
 • سایز 26 اندازه کف داخلی کفش 18 سانتی متر
 • سایز 27 اندازه کف داخلی کفش 18.50 سانتی متر
 • سایز 28 اندازه کف داخلی کفش 19 سانتی متر
 • سایز 29 اندازه کف داخلی کفش 19.50 سانتی متر
 • سایز 30 اندازه کف داخلی کفش 20 سانتی متر
 • سایز 31 اندازه کف داخلی کفش 20.50 سانتی متر
 • سایز 32 اندازه کف داخلی کفش 21 سانتی متر
 • سایز 33 اندازه کف داخلی کفش 21.50 سانتی متر
 • سایز 34 اندازه کف داخلی کفش 22.50 سانتی متر
 • سایز 35 اندازه کف داخلی کفش 23 سانتی متر
 • سایز 36 اندازه کف داخلی کفش 23.50 سانتی متر
 • سایز 37 اندازه کف داخلی کفش 24 سانتی متر
 • پاخور شیک
 • جنس عااالی