فروشـگاه اینتـرنتـی نــازدونــه
فروشگاه نازدونه

کفش شقایق نقلی 20 تا 25

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع
  • جذول سایز شقایق نقلی
  • سایز 20 اندازه کف داخلی کفش 12 سانتی متر
  • سایز 21 اندازه کف داخلی کفش 12.50 سانتی متر
  • سایز 22 اندازه کف داخلی کفش 13 سانتی متر
  • سایز 23 اندازه کف داخلی کفش 13.70 سانتی متر
  • سایز 24 اندازه کف داخلی کفش 14 سانتی متر
  • سایز 25 اندازه کف داخلی کفش 14.50 سانتی متر
  • پاخور شیک
  • نرم وانعطاف پذیر