فروشگاه نازدونه

سرویس تیکه باز نوزادی چهل تیکه قواره دار hs

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  29
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  20
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  32
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتو
  33
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  24
 • تیکه مانتویی - سایز 4
 • قد مانتو
  35
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 5
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 6
 • قد بلوز
  39
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 7
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  19
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 4
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 5
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  28
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 6
 • قد بلوز
  39
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  30
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 7
 • قد بلوز
  41
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  32
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  48
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  48
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 6
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  51
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 7
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  54
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  20
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  48
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 6
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  51
 • دور سینه
  53
 • قد آستین
  30
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 7
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  54
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  33
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  28
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  30
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  33
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی - سایز 4
 • قد رکابی
  34
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  43
 • دور سینهض
  44
 • تیکه رکابی بادی - سایز 4
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 5
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  49
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی بادی - سایز 6
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  52
 • دور سینه
  52
 • تیکه رکابی بادی - سایز 7
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  55
 • دور سینه
  54
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد سرهمی
  54
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  20
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد سرهمی
  59
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  21
 • تیکه شورت عینکی - سایز 1
 • قد شورت
  17
 • دور سینه
  26
 • تیکه شورت عینکی - سایز 2
 • قد شورت
  19
 • دور سینه
  28
 • تیکه شورت عینکی - سایز 3
 • قد شورت
  22
 • دور سینه
  30
 • تیکه شورت عینکی - سایز 4
 • قد شورت
  24
 • دور سینه
  32
 • تیکه شورت پادار - سایز 1
 • قد شورت
  20
 • دور سینه
  16
 • تیکه شورت پادار - سایز 2
 • قد شورت
  21
 • دور سینه
  17
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  35
 • دور کمر
  30
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  39
 • دور سینه
  32
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  43
 • دور کمر
  34
 • تیکه شلوار - سایز 4
 • قد شلوار
  47
 • دور کمر
  36
 • تیکه شلوار - سایز 5
 • قد شلوار
  51
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار - سایز 6
 • قد شلوار
  56
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار - سایز 7
 • قد شلوار
  57
 • دور کمر
  41
 • تیکه کلاه - سایز 2
 • دور سر
  32
 • تیکه کلاه - سایز 4
 • دور سر کلاه
  38
 • تیکه دستکش - سایز 0
 • قد دستکش
  9
 • تیکه پیش بند - سایز 0
 • طول.عرض
  18.20
 • سایر مشخصات
 • تنخور زیبا و راحت
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • لطفا توجه شود قواره این سرویس تیکه باز بزرگ است.
 • جنس سوپر پنبه لاکرا