فروشـگاه اینتـرنتـی نــازدونــه
فروشگاه نازدونه

سرویس تیکه باز نوزادی Snoopy قواره دار hs

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  28
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  20
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  30
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  22
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتو
  33
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  25
 • تیکه مانتویی - سایز 4
 • قد مانتو
  36
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 4
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  45
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 5
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه فرشته - سایز 7
 • قد بلوز
  41
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین کوتاه ساده - سایز 6
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین کوتاه سرشونه دکمه - سایز 6
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 1
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  20
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  44
 • قد استین
  23
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند فرشته - سایز 4
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین بلند سرشونه دکمه - سایز 5
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  30
 • تیکه آستین بلند سرشونه دکمه - سایز 6
 • قد بلوز
  40
 • دور سینه
  54
 • قد آستین
  31
 • تیکه آستین بلند سرشونه دکمه - سایز 7
 • قد بلوز
  42
 • دور سینه
  56
 • قد آستین
  33
 • تیکه آستین کوتاه بادی فرشته - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  38
 • تیکه آستین کوتاه بادی فرشته - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه بادی فرشته - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه بادی فرشته - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه بادی سرشونه دکمه - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  51
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین کوتاه بادی سرشونه دکمه - سایز 6
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  52
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین کوتاه بادی سرشونه دکمه - سایز 7
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  56
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین بلند بادی فرشته - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  19
 • تیکه آستین بلند بادی فرشته - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  23
 • تیکه آستین بلند بادی فرشته - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  24
 • تیکه آستین بلند بادی فرشته - سایز 4
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین بلند بادی دکمه دار - سایز 5
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  50
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  29
 • تیکه آستین بلند بادی دکمه دار - سایز 6
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  53
 • دور سینه
  54
 • قد استین
  32
 • تیکه آستین بلند بادی دکمه دار - سایز 7
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  56
 • دور سینه
  56
 • قد آستین
  35
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  25
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  28
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  30
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی - سایز 4
 • قد رکابی
  32
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  36
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 4
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 5
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  49
 • دور سینه
  50
 • تیکه رکابی بادی - سایز 6
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  52
 • دور سینه
  52
 • تیکه رکابی بادی - سایز 7
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  54
 • دور سینه
  56
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد سرهمی
  60
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  23
 • تیکه شورت عینکی - سایز 1
 • قد شورت
  18
 • دور کمر
  30
 • تیکه شورت عینکی - سایز 2
 • قد شورت
  21
 • دور کمر
  32
 • تیکه شورت عینکی - سایز 3
 • قد شورت
  23
 • دور کمر
  34
 • تیکه شورت عینکی - سایز 4
 • قد شورت
  25
 • دور کمر
  36
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  36
 • دور کمر
  32
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  41
 • دور کمر
  34
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  45
 • دور کمر
  36
 • تیکه شلوار - سایز 4
 • قد شلوار
  48
 • دور کمر
  37
 • تیکه شلوار - سایز 5
 • قد شلوار
  51
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار - سایز 6
 • قد شلوار
  54
 • دور کمر
  39
 • تیکه شلوار - سایز 7
 • قد شلوار
  58
 • دور کمر
  40
 • تیکه پیشبند - سایز 1
 • طول.عرض
  20.20
 • تیکه دستکش - سایز 1
 • قد دستکش
  10
 • تیکه کلاه - سایز 1
 • دور سر
  30
 • سایر مشخصات
 • تن پوش شیک و عالی
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • جنس سوپر پنبه لاکرا
 • لطفا توجه شود قواره این سرویس تیکه باز بزرگ است.