فروشگاه نازدونه

صندل سیزان 26 تا 30

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع
  • جدول سایز صندل سیزان
  • سایز 26 اندازه کف داخلی 16.50 سانتی متر
  • سایز 27 اندازه کف داخلی 17 سانتی متر
  • سایز 28 اندازه کف داخلی 17.50 سانتی متر
  • سایز 29 اندازه کف داخلی 18 سانتی متر
  • سایز 30 اندازه کف داخلی 18.50 سانتی متر
  • چسبی
  • پاخور شیک