آموزش افزودن آدرس

برای ثبت آدرس در حساب کاربری تان مراحل زیر را انجام دهید:

 

1- بر روی گزینه حساب کاربری در برگه بالایی سایت کلیک کنید

How to add Address

 

2- بر روی گزینه ناحیه کاربری کلیک کنید

How to add Address

 

3- بر روی گزینه آدرس ها در سمت راست سایت کلیک کنید

How to add Address

 

4- بر روی افزودن آدرس کلیک کنید

How to add Address

 

5- آدرس خود را به صورت کامل وارد نمایید و بر روی ذخیره کلیک کنید

(درج آدرس پستی و کد پستی دقیق باعث رسیدن به موقع و سریع سفارشتان خواهد شد)

How to add Address