فروشگاه نازدونه

سرویس تیکه باز نوزادی ترن s.p.c.o

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • مانتویی
 • سایز 0
 • قد مانتو
  27
 • دور سینه
  38
 • قد آستین
  18
 • سایز 1
 • قد مانتو
  30
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  21
 • سایز 2
 • قد مانتو
  32
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  25
 • سایز 3
 • قد مانتو
  35
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  25
 • رکابی
 • سایز 0
 • قد رکابی
  28
 • دور سینه
  40
 • سایز 1
 • قد رکابی
  31
 • دور سینه
  44
 • سایز 2
 • قد رکابی
  32
 • دور سینه
  46
 • سایز 3
 • قد رکابی
  35
 • دور سینه
  50
 • رکابی بادی
 • سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  38
 • سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  46
 • سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  50
 • آستین بلند بادی
 • سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  18
 • سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  21
 • سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  22
 • سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  25
 • آستین کوتاه فرشته
 • سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  44
 • سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  48
 • سایز 3
 • قد بلوز
  34
 • دور سینه
  54
 • آستین بلند فرشته
 • سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  18
 • سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  21
 • سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  24
 • سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  25
 • شورت عینکی
 • سایز 0
 • قد شورت
  16
 • دور کمر
  32
 • سایز 1
 • قد شورت
  17
 • دور کمر
  34
 • سایز 2
 • قد شورت
  20
 • دور کمر
  36
 • سایز 3
 • قد شورت
  22
 • دور کمر
  38
 • شورت پادار
 • سایز 0
 • قد شورت
  22
 • دور کمر
  38
 • سایز 1
 • قد شورت
  21
 • دور کمر
  32
 • سایز 2
 • قد شورت
  23
 • دور کمر
  38
 • سایز 3
 • قد شورت
  25
 • دور کمر
  44
 • شلوار
 • سایز 0
 • قد شلوار
  37
 • دور کمر
  38
 • سایز 1
 • قد شلوار
  40
 • دور کمر
  40
 • سایز 2
 • قد شلوار
  44
 • دور کمر
  44
 • سایز 3
 • قد شلوار
  46
 • دور کمر
  46
 • دستکش
 • سایز 0
 • قد دستکش
  10
 • بلوز یقه دار آستین بلند
 • سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  40
 • سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  42
 • سایز 2
 • قد بلوز
  31
 • دور سینه
  48
 • سایز 3
 • قد بلوز
  34
 • دور سینه
  52
 • کت
 • سایز 0
 • قد کت
  26
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  18
 • سایز 1
 • قد کت
  29
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  20
 • سایز 2
 • قد کت
  32
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  23
 • سایز 3
 • قد کت
  35
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  25
 • آستین کوتاه بادی
 • سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  36
 • دور سینه
  38
 • سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  41
 • دور سینه
  40
 • سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  44
 • سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  47
 • دور سینه
  50
 • رامپر
 • سایز 0
 • قد تا مچ
  53
 • دور سینه
  52
 • قد تا فاق
  32
 • سایز 1
 • قد تا مچ
  57
 • دور سینه
  58
 • قد تا فاق
  35
 • سایز 2
 • قد تا مچ
  60
 • دور سینه
  60
 • قد تا فاق
  37
 • سایز 3
 • قد تا مچ
  64
 • دور سینه
  66
 • قد تا فاق
  40
 • زیر رامپری کوتاه
 • سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • دور سینه
  38
 • سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  42
 • سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  48
 • سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  50
 • پیش بند
 • سایز 0
 • طول.عرض
  19.25
 • کلاه
 • سایز 1
 • دور سر
  36
 • سایز 2
 • دور سر
  38
 • زیر رامپری بلند
 • سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  19
 • سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  21
 • سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  49
 • قد آستین
  23
 • سایز 3
 • قد بلوز
  34
 • دور سینه
  51
 • قد آستین
  24
 • سایر مشخصات
 • تنخور شیک و عالی
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • جنس سوپر پنبه لاکرا